Referenser

Här är exempel på ett antal ljusinstallationer där Garden Lights levererat armaturerna.
Vi har vid bilderna specifiserat vilka armaturer som har använts.
Foto: Patrik Gunnar Helin, Studio Ketchup